โครงการอบรมที่ อยุธยา

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 CON 19  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ

(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 19 530 เมษายน 2555- 4 พฤษภาคม  2555
200
 3,000โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ
จ.พระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัคร
คลิก
 ACB25  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)


 25 530 เมษายน -4 พฤษภาคม 2555 
 50 3,000 โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ
จ.พระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัคร
คลิก

Comments