เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

โครงการอบรมงบประมาณปี  2559 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า  
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว 

หลักการและเหตุผล


            การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นภารกิจหลักที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ให้
สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่วางแผนไว้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างตั้งแต่การตรวจสอบแบบก่อสร้างและวัสดุ การคัดเลือกผู้รับเหมา การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง จนกระทั่งสิ้นสุดงานก่อสร้าง เพื่อให้ผลงานที่ดีและถูกต้อง การเรียนรู้เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงาน จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง

            สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงวิชาการ “เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร” เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

จำนวนที่รับ 100 คน ต่อรุ่น


ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,000 บาท

(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,500 บาท

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง


วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
เนื้อหาการอบรม

- การประชุมเปิดงานนัดแรก
- พฤติกรรมพื้นฐานของคอนกรีตและเหล็กเสริม
- การเก็บตัวอย่างเหล็กเส้น-ตัวอย่างคอนกรีต-การชัก Slump
- การผสม-การลำเลียง-การเข้าแบบ-การเทและหยุดเท-การทำคอนกรีตให้แน่น-การถอดแบบ-การบ่ม
- เทคนิคการควบคุมงานถนน-แผ่นพื้นวางบนดิน-การทดสอบ
- เทคนิคการควบคุมงานฐานราก-เอกสารประกอบ-การทดสอบ
- เทคนิคการควบคุมงานระบบแผ่นพื้นและบันได
- เทคนิคการควบคุมงานระบบคาน (เอ็นทับหลัง-คานฝาก-คานหลัก)
- เทคนิคการควบคุมงานระบบเสา (เสาเอ็น-เสาฝาก-เสาหลัก)
- เทคนิคการแก้ไขปัญหาบางประการกำลังของวัสดุไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ
(คอนกรีต-เหล็กเสริม-ดิน-เสาเข็ม
)
 

ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)

 

2558 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร