โครงการอบรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
ACB43
 
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแแกรม  AutoCAD  (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
 43 5  4-8 พฤศจิกายน 2556 50 4,500โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี
 จ.สุพรรณบุรี
เสร็จสิ้นการอบรม

Comments