ภาพบรรยากาศ อบรม Steel Design

 

รุ่นที่ 1 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น วันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค.56 

รุ่นที่ 2 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

รุ่นที่ 3 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 24-28 มิถุนายน 2556
 

รุ่นที่ 4 วันที่ 23-27 กันยายน 2556 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี


 

รุ่นที่ 5 วันที่ 13-17 มกราคม 2557 โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ. อยุธยา

 

รุ่นที่ 6 วันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค.57 โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี


 

รุ่นที่ 8 วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

Comments