โครงการอบรมที่สกลนคร

รหัส  โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
SK 21
ใหม่


   การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup 215
14-18 พฤษภาคม 2555
50
 3,000โรงแรมอิมพีเรียลสกล
จ.สกลนคร 
เปิดรับสมัคร
คลิก
TEC 10
ใหม่

เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น  10 316-18 พฤษภาคม 2555
100
1,800
โรงแรมอิมพีเรียลสกล
จ.สกลนคร
เปิดรับสมัคร
คลิก

Comments