โครงการอบรมที่จังหวัดสกลนคร

โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
CON 35
 
 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)

 35 5 17-21 มิถุนายน 2556  2004,500
จ.สกลนคร  เปิดรับสมัคร
คลิก

Comments