โครงการอบรมที่ระยอง

หัส  โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
ACB 23
   การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)


23
 5 19-23 มีนาคม 2555
50
3,000
โรงแรมสตาร์  จ.ระยอง
กำลังอบรม
SK 19
 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup
 19 5
26-30 มีนาคม 2555 
50
3,000
โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง 
 เปิดรับสมัคร
คลิก

Comments