หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

http://training.yotathai.com/con-k.html


โครงการอบรมของ Yotathai Training  

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

CONK21


 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
วิทยากร
 ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 
21
 
3
 
27-29 ก.ค.59 
 
100
 
3,300
 
2,800
 
4,500
 
4,000
 
โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว
จ.พิษณุโลก 

เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ