โครงการอบรมที่พิษณุโลก

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตรออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
ST8
ใหม่


 การออกแบบโครงสร้าง อาคารเหล็กรูปพรรณ วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 4-8 สิงหาคม 2557 505,500  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลกเสร็จสิ้นการอบรม
 Comments