โครงการอบรมที่จังหวัดเพชรบุรี


โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 SK 37การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
ด้วย
Google Sketchup

วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
 37  5  15-19 กรกฎาคม 2556
 50 4,500 
โรงแรมเมธาวลัย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เสร็จสิ้นการอบรมComments