โครงการอบรมที่ภูเก็ต

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 NEO 16  การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


16
 5 18-22 มิถุนายน  2555 50
 3,000 เทศบาลตำบลวิชิต
จ.ภูเก็ต 
เปิดรับสมัคร
คลิก

Comments