โครงการอบรมที่นครสวรรค์

รหัส  โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
SK22
ใหม่


  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup

22
 59-13 กรกฎาคม 2555
50
 3,000โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
จ.นครสวรรค์
เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments