อบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลาง"

โพสต์3 พ.ค. 2553 07:27โดยAphisit Maksuwan
อบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลาง"

 รุ่นวัน
สถานที่
 1 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2553โรงแรม วรบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา
 2 12-16 ก.ค. 2553 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
 316-20 ส.ค. 2553
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
 4 30 ส.ค. -3 ก.ย. 2553 โรงแรมพาราไดซ์ หาดใหญ่

หมายเหตุ
           - รับรุ่นละ 100 ท่าน
           - อบรมรุ่นละ 5 วัน
           - ค่าลงทะเบียน ราชการ 3,000 บาท , เอกชน 3,500 บาท
Comments