อบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup"

โพสต์3 พ.ค. 2553 07:29โดยAphisit Maksuwan

รุ่นวัน
 สถานที่
รุ่น ที่ 1
วัน ที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2553
โรงแรม หัวหินแกรนด์ แอนด์ พล่าซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553
โรงแรมขอนแก่นโฮเตล
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 รุ่น ที่ 3
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2553 ศูนย์ศึกษาพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 รุ่น ที่ 4
วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 - 4 มิถุนายน 2553โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนแวนชั่น รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุทธยา

หมายเหตุ
           - รับรุ่นละ 50 ท่าน
           - อบรมรุ่นละ 5 วัน
           - ค่าลงทะเบียน ราชการ 3,000 บาท , เอกชน 3,500 บาท


คลิ กเพื่อดูรายละเอียด
และ สมัครเข้ารับการอบรม
Comments