การออกแบบอาคารคสล.ด้วย NEO RC ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


โครงการอบรมงบประมาณปี  2558 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 

NEO27


การออกแบบอาคาร คสล.ด้วยNEO RC
วิทยากร 
ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

27
 
 
5

29 มิ.ย.
3 ก.ค.58 
 
50


5,000 

4,500 

5,500 

5,000 

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำลังอบรม
 
NEO28
 
การออกแบบอาคาร คสล.ด้วย NEO RC
 (ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

28 

 
16-20 พ.ย.58
 
50
 
5,000
 
4,500
 
5,500

5,000 
 
โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ
จ.พระนครศรีอยุธยา
 
เปิดรับสมัคร คลิก

  ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว
รุ่นที 27 หาดใหญ่
 


 Download เอกสาร รุ่นที่ 27


 รุ่นที 28 พระนครศรีอยุธยาDownload เอกสาร รุ่นที่ 28หลักการและเหตุผล 


           ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีวิศวกรปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่าการออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ไม่มีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม มีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัย หรือที่ปลอดภัยก็มีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ทำให้งานก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งล้วนส่งผลเสียหายต่อราชการ 

           สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม “การออกแบบอาคารคสล.ด้วย NEO RC” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้างให้สามารถ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างประเภทต่างๆได้โดยอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาด้านงานช่าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน

จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เนื้อหาการอบรมวันที่ 1 แนะนำและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ NEO RC
แนะนำ ติดตั้งและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้าง Multiframe2D 

วันที่ 2 ทบทวนองค์ความรู้เพื่อการออกแบบจริง (แบบเน้นๆ)
ทบทวนกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบสำหรับงานจริง (แบบเน้นๆ)
องค์ความรู้ด้านวัสดุเพื่อการออกแบบจริงด้านวิศวกรรม (แบบเน้นๆ) คอนกรีต / เหล็กเส้นเสริม 
คอนกรีต/ เหล็กรูปพรรณ/ ดิน/ เสาเข็ม 

วันที่ 3 องค์ความรู้ด้านวัสดุเพื่อการออกแบบ
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโครงหลังคา (เหล็กรูปพรรณ)
การวิเคราะห์และออกแบบโครงถัก (เหล็กรูปพรรณ)

วันที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบโครงถัก 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบแผ่นพื้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก) แผ่นพื้นวางบนดิน/ แผ่นพื้นหล่อในที่/
แผ่นพื้นสำเร็จรูป

วันที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบโครงถัก 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบแผ่นพื้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก) แผ่นพื้นวางบนดิน/ แผ่นพื้นหล่อในที่/ 
แผ่นพื้นสำเร็จรูป/ การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ 
การสร้างวิวพอร์ทและการกำหนดสเกลวิว พอร์ท


ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining
 

58 " การออกแบบอาคารคสล.ด้วย NEO RC"Č