โครงการอบรมที่จังหวัดนครสวรรค์

โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
ACB 38

การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
(สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
38
5
17-21 มิถุนายน 2556 50
4,500
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท &สปา
จ.นครสวรรค์
เสร็จสิ้นการอบรม 

Comments