โครงการอบรมที่จังหวัดนครพนม

โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2557


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
SK45
ใหม่

การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
 ด้วย SketchUp 


วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
 45 5 21-25 เมษายน 2557 50 5,500 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู       
จ.นครพนม
เสร็จสิ้นการอบรมComments