การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D

 

รุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ 9-13 พฤษภาคม 2554


 

รุ่นที่ 2 โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 4-8 กรกฎาคม 2554

 

รุ่นที่ 3 มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 8-12 สิงหาคม 2554

 

รุ่นที่ 4 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 26-30 กันยายน 2554

 

รุ่นที่ 5 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น


 

รุ่นที่ 7 วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มรภ.พระนคร กรุงเทพมหานคร


 

รุ่นที่ 8 วันที่ 21-25 มกราคม 2556 โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
 

รุ่นที่ 11 วันที่ 22-26 กันยายน 2557 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ. อุบลราชธานีComments