ขอนแก่น

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
SKA3

การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp (ระดับสูง)
3
 521-25 พฤษภาคม 2555 
 50 3,000โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
 จ.ขอนแก่น 
เปิดรับสมัคร
คลิก
ACB26
   การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)


26
5
21-25 พฤษภาคม 2555 
 503,000
 
โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 

เปิดรับสมัคร
คลิก
 

  Archi 1   การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD


1
 5 18-22 มิถุนายน 2555 503,000
  โรงแรมประตูน้ำ
จ.ขอนแก่น
 เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 23
 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ

(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 23 516-20 กรกฎาคม 2555
 200 3,000โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
เปิดรับสมัคร
คลิก
MTF5
  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D
 55
 6-10 สิงหาคม 2555 50
 3,000 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 
 เปิดรับสมัคร
คลิก

 
ADD 7

  การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture
7
5
6-10 สิงหาคม 2555
50
3,000
โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 
 เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments