โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยที่ กาญจนบุรี

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
AAD4


 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture4
  514-18 มีนาคม 2554
 50 3,000  โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี
(R.S. Hotel)
การอบรม
เสร็จสิ้น
ACB 8

 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 8 5 14-18  มีนาคม 2554
 50 3,000 โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี
(R.S. Hotel)

 การอบรม
เสร็จสิ้น
Comments