“การจัดทำ website และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค”


โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม

ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว


วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ

         หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เข้าใจระบบการประชาสัมพันธ์องค์กร ในรูปแบบต่างๆ เช่น WebSite WebBlog FaceBook instagram google+ twitter การเก็บข้อมูลใน sky drive การเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชมด้วยระบบ google doc หรือเรียกว่าระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในเนื้อหาประกอบด้วย การจัดการตั้งแต่เริ่มต้น การสร้างระบบประชาสัมพันธ์องค์กร การแก้ไข การใช้งานรูปแบบต่างๆ และจะเน้นในเรื่องการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร การกระจ่ายข่าวสารทางราชการ จบหลักสูตรนี้ องค์กรจะได้รูปแบบการประชาสัมพันธ์องค์กรของท่านในรูปแบบของ WebBlog, Website

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

1   เตรียมข้อมูลที่จะทำการประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นรูปภาพและข้อมูล

2   ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและประชาสัมพันธ์องค์กร

3   ท่านที่มีความสนใจในระบบ โซเชียลเน็ตเวิร์ก

4   ต้องตั้งใจเข้าอบรมสามารถอยู่ครบทั้ง 3 วัน อบรมเข้มข้น ตามมาตรฐาน "โยธาไทยเทรนนิ่ง"

5  ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

 


 เอกสารดู / Download
(PDF)
 Download
(Word)
 รายละเอียดโครงการ

คลิก-
 หนังสือเชิญอบรม

คลิก -

               นื้อหา

1   ทำความเข้าใจเรื่องระบบ โซเชียลเน็ตเวิร์กและ อุปกรณ์การทำงานของระบบ

2   การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก

3   การปรับเปลี่ยนสื่อต่างๆที่มีอยู่ให้เข้าระบบ

4   เข้าสู่ระบบการสร้าง WebSiteWebBlogFaceBookinstagramgoogle+ google Doc

5   การแก้ใข ปรับปรุง อัพเดท ข้อมูล WebSiteWebBlogFaceBookinstagramgoogle+ google Doc

 


ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406, 074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065 

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788,

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม


รุ่นที่ 1-3 ใบสมัคร “การจัดทำ website และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค”


Comments