ภาพบรรยากาศการอบรมประปา

 


 
 

รุ่นที่ 3 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

 

รุ่นที่ 4 วันท่ 21-22 ธันวาคม 2556 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่


  

Comments