โครงการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ที่ อุดรธานี

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
MTF2
 
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D

2
5
4-8 กรกฎาคม 2554
50
3,000
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานีการอบรมสิ้นสุด
ACB15
  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
 
 15 5 4-8 กรกฎาคม 2554
 50 3,000โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานีการอบรมสิ้นสุด
Comments