โครงการอบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัส โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
ACB 40


 
 
การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
(สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)

 
40
 
5
 
19-23 สิงหาคม 2556
 
50
 
4,500
 
โรงแรมบรรจงบุรี
 จ.สุราษฎร์ธานี

 
เสร็จสิ้นการ
อบรม
Comments