การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ Steel Designรหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

  


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ Steel Design

ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว

 


วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักการและเหตุผล             ปัจจุบัน งานก่อสร้างก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งเหล็กรูปพรรณ ยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐานการผลิตที่แน่นอน เป็นวัสดุที่สามารถออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ในรูปทรงต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนก็สร้างก็ทำได้ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งเหล็กยังเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่สามารถนำมาหลอมแล้วผลิตใช้ซ้ำได้ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณจึงเป็นเทคโลยีก่อสร้างที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
           
            สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมองค์ความรู้ในการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ได้เพิ่มพูนความรู้ได้นำความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็ก รูปพรรณ ไปเพื่อใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป  โดยในการสอนตามโครงการนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่1 ภาคทฤษฎี และส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ (วิเคราะห์และออกแบบอาคารจริงด้วย NeoTS Design v5 และ Multiframe4D)”


จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,000 บาท

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม


 

เนื้อหาการอบรมวันที่ 1 
1.แนะนำและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบNeoTSDesign v5 และ Multiframe4D
2.แนะนำติดตั้งและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง NeoTSDesign v5 และ Multiframe4D
3.เรียนรู้องค์ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
4.เรียนรู้วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบ
5.เรียนรู้น้ำหนักบรรทุกเพื่อใช้ในการออกแบบ
วันที่ 2 
1. เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง
2. เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงอัด
3. เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด
4. เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงประกอบ
5. เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบจุดต่อโครงสร้าง

วันที่ 3 
ออกแบบระบบโครงข้อหมุน เช่น โครงหลังคา โครงสร้างป้าย หอถังสูง ค้ำยัน ลฯ

วันที่ 4 
การออกแบบโครงสร้างอาคาร เช่น แป จันทัน อกไก่ ตะเฆ่สัน-ราง 
อเส ขื่อ ดั่ง คาน เสา ลฯ

วันที่ 5 
การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง  


ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)
 

การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ
Comments