การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ Steel Design

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ Steel Design

ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว


วิทยากร  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการวันที่ 1ภาคทฤษฎี

1. แนะนำและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ NeoTSDesign v5 และ Multiframe4D

2.      แนะนำ ติดตั้งและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง NeoTSDesign v5 และ Multiframe4D

3.      เรียนรู้องค์ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

4.      เรียนรู้วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบ

5.     เรียนรู้น้ำหนักบรรทุกเพื่อใช้ในการออกแบบ
กำหนดการวันที่ 2ภาคทฤษฎี

1. เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง

2.   เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงอัด

3.   เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด

4.  เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างรับแรงประกอบ

5.  เรียนรู้ทฤษฎีและขั้นตอนของการออกแบบจุดต่อโครงสร้าง

กำหนดการวันที่ 3ภาคปฏิบัติ (โดยใช้ NeoTSDesign v5 และ Multiframe4D)

                ออกแบบระบบโครงข้อหมุน เช่น โครงหลังคา โครงสร้างป้าย หอถังสูง ค้ำยัน ลฯ

กำหนดการวันที่ 4ภาคปฏิบัติ (โดยใช้ NeoTSDesign v5 และ Multiframe4D)

                การออกแบบโครงสร้างอาคาร เช่น แป จันทัน อกไก่ ตะเฆ่สัน-ราง อเส ขื่อ ดั่ง คาน เสา ลฯ

 

กำหนดการวันที่ 5ภาคปฏิบัติ

                การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง          
 ดู / Download
(PDF)
Download
(WORD)
 
 รายละเอียดโครงการ


--

 หนังสือเชิญอบรม


-
 กำหนดการ


- -
 หนังสือยืนยันการเข้าอบรม 


--
 แบบสำรองที่พัก รุ่นที่  

-

เป้าหมาย
     - ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก และ ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน 
                รุ่นละ 50 ท่าน
ค่าลงทะเบียน
     - บุคลากรภาคราชการและภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 

หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


หลักการและเหตุผล
   
           ปัจจุบัน งานก่อสร้างก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งเหล็กรูปพรรณ ยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐานการผลิตที่แน่นอน เป็นวัสดุที่สามารถออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ในรูปทรงต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนก็สร้างก็ทำได้ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งเหล็กยังเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่สามารถนำมาหลอมแล้วผลิตใช้ซ้ำได้ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณจึงเป็นเทคโลยีก่อสร้างที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาและ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมองค์ความรู้ในการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ได้เพิ่มพูนความรู้ได้นำความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็ก รูปพรรณ ไปเพื่อใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป  โดยในการสอนตามโครงการนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่1 ภาคทฤษฎี และส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ (วิเคราะห์และออกแบบอาคารจริงด้วย NeoTS Design v5 และ Multiframe4D)”


ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

รุ่น 6-8 การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ


Comments