STAAD.Pro Picture

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย.57 โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น


 

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

รุ่นที่ 3 วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่



 

Comments