"การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp"

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

โครงการอบรมของ Yotathai Training  


รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
SK57


 
การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ 
วิทยากร 
พี่จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี

 
57

 
27 มิ.ย.-
1 ก.ค.59
 
50

4,500 

4,000 
 
5,000

4,500 
 
โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่
 
เปิดรับสมัครคลิกหมายเหตุ

>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line


DOWNLOAD เอกสาร
 
รุ่นที่ 57 จ.เชียงใหม่ 


 
DOWNLOAD เอกสารหลักการและเหตุผล


              การออกแบบอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการ ให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันมากคือ AutoCAD พบว่าไม่สามารถเห็นภาพจำลองของตัวอาคารในมุมมองรูปแบบ 3 มิติ นวัตกรรมของการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคือ การสร้างงานออกแบบในรูป 3 มิติ “SketchUp” เป็นโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบ เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มากด้วยประโยชน์ต่องานออกแบบ มีความยืดหยุ่นและสนุกสนานกับผู้ใช้งาน สามารถสร้างงานการร่างแบบง่ายๆ (Conceptual Design) จนกระทั่งงานออกแบบที่สมบูรณ์ (Final presentation ) สามารถใช้ง่ายกว่าโปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ ทั่วไป สามารถเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้ครั้งเดียว เช่น การเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย การประสานงานทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) การระบายสีภาพ เป็นต้น

             สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการออกแบบอาคารในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากโปรแกรมที่ซับซ้อนต่อการใช้งาน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน


จำนวนที่รับ  50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท

(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาทผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม เนื้อหาการอบรม

โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม SketchUp/ Vray for SketchUp

- ศึกษาคำสั่งพื้นฐานและคำสั่งที่ใช้สร้างชิ้นงาน 3 มิติ ต่างๆ ของ SketchUp
- การนำเข้าข้อมูล 2 มิติ จาก AutoCAD
- การกำหนดสีและลวดลายให้กับชิ้นงาน
- เพิ่มเติมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รถยนต์, ต้นไม้ ฯลฯ
- การตั้งค่าแสงและตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร
- การสร้างมุมมอง (Scene), รูปแบบการแสดงภาพ (Style)
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว
- การ Render เพื่อสร้างภาพ Perspectiveขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
training.yotathai.com/confirm
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line