โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยที่ จ.สกลนคร

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
CON 12


  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
12
5
27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2554 
100
3,000
โรงแรมยูโฮเทล
จ.สกลนคร
กำลังอบรม
Comments