โครงการอบรมที่ร้อยเอ็ด

รหัส  โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
EXC 8
ใหม่

(Excel ระดับกลาง)

8
5
9-13 กรกฎาคม 2555
50
 3,000โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค
จ.ร้อยเอ็ด 
 เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments