โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยที่ จ.ร้อยเอ็ด

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
ADD6
 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture

 6 515-19 สิงหาคม 2554
50
3,000
โรงแรมธนินทร กรีน ปาร์ค
จ.ร้อยเอ็ด
กำลังอบรม
ACB16
  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
 
 16 5 15-19 สิงหาคม 2554
 50 3,000 โรงแรมธนินทร กรีน ปาร์ค
จ.ร้อยเอ็ด

กำลังอบรม
Comments