การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)

 

Road Pack รุ่นที่ 1 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด 

รุ่นที่ 3 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น


 

รุ่นที่ 4 วันที่ 4-6 กันยายน 2556 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่


 

56-10-11-31-1 RP5 อุบลราชธานี


 

รุ่นที่ 6 วันที่ 8-10 มกราคม 2557 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก


 

รุ่นที่ 7 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา


 

รุ่นที่ 8 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

รุ่นที่ 10 วันที่ 10-12 กันยายน 2557 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี


 

Comments