“การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)” โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม

ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้วในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามาช่วยในการทำงานด้านต่างๆ มากมาย ในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาช่วยในการทำงานที่สลับซับซ้อน ใช้เวลานาน ให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และใช้เวลาเพียงน้อยนิด โปรแกรม RoadPack เป็นโปรแกรมประเภท Add-on ที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม AutoCAD ได้รับการพัฒนาโดยคนไทย ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์คลุกคลีกับงานด้านการออกแบบก่อสร้างถนนมาเป็นเวลานาน  เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อสนับสนุนการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้างถนนสำหรับหน่วยงานราชการ ความสามารถของโปรแกรม RoadPack นอกจากความสามารถด้านการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างงานถนนแล้วปัจจุบันยังสามารถใช้กับงานขุดคลอง อีกด้วย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.      ความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม RoadPack เวอร์ชั่น 2.011
(อัพเดทล่าสุดเพิ่มงานออกแบบเขียนแบบคลอง)

2.       โปรแกรม RoadPack เวอร์ชั่น 2.011 (อัพเดทล่าสุดเพิ่มงานออกแบบเขียนแบบคลอง)


ลิขสิทธิ์
1 ชุดต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน

       

56-9-4-6 RP,4 จ.เชียงใหม่

วิทยากร   อาจารย์ บุญสม  จินดาศรี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
 1. เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและเขียนแบบ

 2. เป็นผู้ที่สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Windows และAutoCad  ได้เป็นอย่างดี

 3. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนแบบเบื้องต้น

 4. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1.ความตั้งใจเข้าอบรม เต็มที่ เต็มเวลา เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน

2.คอมพิวเตอร์ NoteBook ที่มีโปรแกรม AutoCAD พร้อมใช้งาน
ดู / Download
(PDF)
Download
(WORD)

 รายละเอียดโครงการ


--

 หนังสือเชิญอบรม


--
 กำหนดการ  รุ่นที่ 10 จ.อุบลราชธานี 

 
- -
 หนังสือยืนยันการเข้าอบรม รุ่นที่ 10 จ.อุบลราชธานี

--

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AutoCad , การใช้งานในโปรแกรม
ความสามารถและจุดเด่นของโปรแกรม AutoCad/ขนาดกระดาษที่ใช้ในงานเขียนแบบ/สเกลในการเขียนแบบ / การสั่งงานใน Auto Cad/ การใช้คำสั่งจาก Command Line/การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

2. ลักษณะการเก็บข้อมูลของงานในสนาม
2.1 รายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic) ในสายทางแนวขอบถนนเดิม/อาคารและสิ่งก่อสร้างในสายทาง/ท่อลอดกลม/ท่อลอดเหลี่ยม/สะพาน/เขตรั้ว/รายละเอียดที่เป็นจุด เช่นเสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ ฯลฯ/สภาพโดยทั่วไปของสายทางที่ผ่าน เช่นป่าสงวน ทุ่งนา ฯลฯ / ทางแยก ทางเชื่อมต่าง ๆ
2.2 แนวสำรวจทางราบ (Horizontal Alignment) ตำแหน่งตั้งกล้อง/ มุมเบี่ยงเบน/การคำนวณค่างานในสนามและเก็บค่าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ

3. การติดตั้ง Program Road Pack , การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล

4. การเปิดใช้งาน
4.1 การนำเสนอข้อมูลสนามมาป้อนใน Program Road Pack
4.1.1 รายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic) ในสายทาง/แนวขอบถนนเดิม/ อาคารและสิ่งก่อสร้าง/ท่อลอดกลม /ท่อลอดเหลี่ยม/ สะพาน/ รายละเอียดที่เป็นจุด เช่นเสาไฟฟ้า หมุด BM ฯลฯ/ รั้วเขต/ ทางเชื่อมต่าง ๆ/ สภาพโดยทั่วไปของสายทางที่ผ่าน เช่นป่า ทุ่งนา สวน ฯลฯ
4.1.2 แนวสำรวจ ออกแบบทางราบ (Horizontal Alignment) ตำแหน่งที่ตั้งกล้อง / มุมเบี่ยงเบน / ค่าการคำนวณโค้งในสนาม
4.1.3 จุดอ้างอิง (Reference Point)
4.1.4 ค่าระดับต่าง ๆ ตามสภาพที่เป็นจริง (Natural Ground Level)/ค่าระดับถนนเดิม/ ค่าระดับดินเดิม

5. การเขียนแบบโดยการนำข้อมูลที่ป้อนไว้มาสร้างเป็นแบบ เขียนแนวสำรวจ/ การแบ่ง Sta/ เขียนรายละเอียดในสายทาง/ ออกแบบ ความเร็ว/ เขียนรูปตัดตามขวาง/ เขียนรูปตัดตามยาว/ เขียน Curve Data/ เขียนจุดอ้างอิง/  เขียนหลักนำโค้ง/ เขียนเครื่องหมายจราจร/คำนวณค่าระดับ ก่อนกำหนดค่าระดับก่อสร้าง/   คำนวณค่าระดับ หลังกำหนดค่าระดับก่อสร้าง
6. การตบแต่งแบบโค้งโดยใช้ Program Auto Cad     

7.การแก้ไขปัญหาในการใช้ Program  Road Pack                 


ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406, 074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

ใบสมัคร รุ่นที่ 7-8 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง ‎(Road Pack)‎
Comments