โครงการอบรมที่จังหวัดระยอง

โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่ จัดดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
MAP6

  การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์  GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2013
วิทยากร อ.อุดมศักดิ์  หล่อล้ำเลิศ

 6 5 16-20 กันยายน 2556
 50 4,500โรงแรมพี. เอ็ม. วาย บีช       รีสอร์ท  จ.ระยองเสร็จสิ้นการอบรม


Comments