ประจวบคีรีขันธ์

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 CON 24
  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ

(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 24 520-24  สิงหาคม  2555
 200 3,000อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments