การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น : NEO อ.เสริมพันธ์

 

รุ่นที่1 โรงแรมขวัญมอ มข. จ.ขอนแก่น 28-30 ก.ค.53


 

รุ่นที่ 2 ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ 9-11 ส.ค. 53

 

รุ่นที่ 3 โรงแรมขวัญมอ มข. จ.ขอนแก่น 13-15 กันยายน 2553


 

รุ่นที่ 4 โรงแรมพาราไดส์หาดใหญ่ 1 พ.ย. 53 รุ่นน้ำท่วมหาดใหญ่


 

รุ่นที่ 5 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 15-19 พ.ย. 53

 

รุ่นที่ 4 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ 21-24 ธ.ค. 43 ชดเชยน้ำท่วมหาดใหญ่


 

รุ่นที 6 โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์โฮเต็ล จ.พิษณุโลก 10-14 ม.ค.54

 

รุ่นที่ 7 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง 7-11 กุมภาพันธ์ 2554

 

รุ่นที่ 8 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 21-25 กุมภาพันธ์ 2554


 

รุ่นที่ 9 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา 30 พ.ค -3 มิ.ย 2554


 

รุ่นที่ 10 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี 20-24 มิ.ย.54


 

รุ่นที่ 11 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 25-29 กรกฎาคม 2554

 

รุ่นที่ 12 โรงแรมวรบุรีฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 22-26 ส.ค.54


 

รุ่นที่ 13 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา 29 ส.ค.-2 ก.ย.54

 

รุ่นที่ 14 โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 54


รุ่นที่ 15 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 5-9 มี.ค.55

 
 

รุ่นที่ 17 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ 3-7 ก.ย.55


 

รุ่นที่ 21 วันที่ 2-6 กันยายน 2556 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช


 

รุ่นที่22 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเวล จ.นครปฐม

 

รุ่นที่ 23 วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

รุ่นที 24 วันที่ 1-5 กันยายน 2557 โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี

 

รุ่นที่ 25 วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

 

58-03-16-20 NEO26 อุดรธานี


 

59-6-29-3 NEO27 HDY


 
 

59-1-25-29 NEO29 CRComments