อบรมกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรท้องถิ่น

 

รุ่นที่ 1 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 7-10 มีนาคม 2554


 

รุ่นที่ 3 โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ 25-28 เมษายน 2554


 

รุ่นที่ 5 โรงแรมเดอะแกรน์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 6-9 มิถุนายน 2554

 

รุ่นที่ 7 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 5-8 ก.ย. 54


 

2015-02-1-17 LAW1 เชียงใหม่
 

2015-04-7-8 LAW2 ขอนแก่นComments