ภาพบรรยากาศการอบรม Google SketchUp

 

รุ่นที่ 1 โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10-14 พ.ค.53 

รุ่นที่ 2 โรงแรมขอนแก่นโฮเตล จ.ขอนแก่น 17-21 พ.ค. 53

 

รุ่นที่ 3 ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ 24-28 พ.ค. 53 

รุ่นที่ 4 โรงแรมวรบุรี จ.อยุธยา 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 53


 

รุ่นที่ 5 โรงแรมพาราไดส์หาดใหญ่ จ.สงขลา 8-12 พ.ย. 53รุ่นที่ 6 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 22-26 พ.ย. 53

 

รุ่นที่ 7 ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ 13-17 ธ.ค.53

 

รุ่นที่ 8 โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก 10-14 ม.ค.54

 

รุ่นที่ 9 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง 7-11 กุมภาพันธ์ 2554 

รุ่นที่ 10 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 21-25 กุมภาพันธ์ 2554


 

รุ่นที่ 11 โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ 2-6 พฤษภาคม 2554


 

รุ่นที่ 12 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา 30 พ.ค -3 มิ.ย 54

 

รุ่นที่ 13 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี 27 มิ.ย.-1 ก.ค.2554


 

รุ่นที่ 14 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มรภ.อุบลราชธานี 1-5 ส.ค. 54รุ่นที่ 15 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

รุ่นที่ 16 ศูนย์ศึกษาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ 7-11 พฤศจิกายน 2554


 

รุ่นที่ 17 โรงแรมประตูน้ำโฮเทล จ.ขอนแก่น 21-25 พฤศจิกายน 2554


 

รุ่นที่ 18 โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 26-30 ธันวาคม 2554


 

รุ่นที่ 19 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 

รุ่นที่ 20 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท วันที่ 23-27 เม.ย.55


 

รุ่นที่ 21 โรงแรมอิมพีเรียลสกล จ.สกลนคร วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555
รุ่นที่ 22 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มรภ.อุบลราชธานี วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 55

 
 

รุ่นที่ 24 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555 

รุ่นที่ 25 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มรภ.พระนคร กรุงเทพ วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555


 

รุ่นที่ 26 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


 

รุ่นที่ 27 วันที่ 3-7 กันยายน 2555 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่


 

รุ่นที่ 28 วันทีี่ 24-28 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

รุ่นที่ 30 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมกีฬาและสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี


 

รุ่นที่ 33 วันที่ 28 ม.ค. -1 ก.พ. 56 โรงแรมลักษวรรณ รีสอรฺ์ท จ.เชียงราย

 

รุ่นที่ 34 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

 

รุ่นที่ 35 วันที่ 20-24 พฤษภาคม2556 โรงแรมรอยัล นาคารา จ.หนองคาย

 

รุ่นที่ 37 วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

รุ่นที 39 วันที่ 5-9 กันยายน 2556 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด 

รุ่นที่ 40 วันที่ 23-27 กันยายน 2556 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

56-10-28-1 SK,41 จ.อุดรธานี 

รุ่นที่ 43 วันที่ 6-10 มกราคม 2557 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา


 

รุ่นที่ 42 วันที่ 27-31 มกราคม 2557 โรงแรมเวล จ.นครปฐม

รุ่นที่ 45 วันที่ 21-25 เมษายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.นครพนม


 

รุ่นที่ 46 วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 

รุ่นที่ 47 วีนที่ 28 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2557 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น


 

2015-23-27-02 SK48 ขอนแก่น


 


 

58-5-19-22 SK50 อุบลราชธานี


 

58-8-24-28 SK51 CR


 

59-1-18-22 SK52 พิษณุโลก

 

59-2-8-12 SK53 มุกดาหาร


Comments