PICTURE AutoCAD ระดับสูง


รุ่นที่ 2 วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

 

 

รุ่นที่ 3 วันที่ 21-25 เมษายน 2557 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

รุ่นที่ 4 วันที่ 1-5 กันยายน 2557 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

Comments