ภาพบรรยากาศ อบรม AutoCAD Architecture

 

รุ่นที่ 1โรงแรมขวัญมอ มข. จ.ขอนแก่น 6-10 ก.ย.53


 

รุ่นที่ 2 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา 20-24 ก.ย.53


 

รุ่นที่ 3 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

รุ่นที่ 5 วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 จ.อุบลราชธานี

 

รุ่นที่ 6 โรงแรมธนินทร กรีน ปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด 15-19 สค 54


 

รุ่นที่ 7 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น


 

รุ่นที่ 8 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
 

รุ่นที่ 9 วันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานีComments