ภาพบรรยากาศการอบรม Advance Google SketchUp

 

รุ่นที่ 2 ศูนย์ศึกษาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9-13 มกราคม 2555

รุ่นที่ 1 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา วันที่ 26-30 ธันวาคม 2555

 
 

รุ่นที่ 3 โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555

 

รุ่นที่ 4 วันที่ 18-22 มีนาคม 2556 โรงแรมศิรินารถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่


 

รุ่นที่ 8 วันที่ 24-28 มีนาคม 2557 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

58-9-21-25SKA10UD

 

Comments