โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ที่ จ.ภูเก็ต

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
NEO13


 การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)
13
5
29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554
 503,000
จ.ภูเก็ต
 เปิดรับสมัคร
คลิก
LAW7


 กฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรท้องถิ่น
 7 4 5-8 กันยายน 2554
 100 2,400 จ.ภูเก็ต
 รอเปิดรับสมัคร
CON 14


  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
 14 5 19-23 กันยายน 2554
 100 3,000 จ.ภูเก็ต
  รอเปิดรับสมัคร
SK15
 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
G
oogle Sketchup

 15 5 26-30 กันยายน 2554
 50 3,000 จ.ภูเก็ต
เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments