ระเบียบพัสดุ อปท.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง

รหัส โครงการ
(คลิ กที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร

PC1

 ระเบียบพัสดุ อปท.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้างตามระเบียบพัสดุ


 1

 2

 16-17 มีนาคม 2556 
 
100

 2,000

 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล
 จ.ขอนแก่น

การอบรมสิ้นสุดแล้ว

วิทยากร

               อาจารย์ธีรยุทธ สำราญทรัพย์          

              นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


 เป้าหมาย
                ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการ และเอกชน รุ่นละ 100 ท่าน

ค่าลงทะเบียน
               - บุคลากรภาคราชการ /ภาคเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ  2.000 บาท

บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน

 

DOWNLOAD เอกสาร

 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)

 รายละเอียดโครงการ

คลิก -
 หนังสือเชิญ

คลิก -
 กำหนดการ รุ่นที่ 1 จ.ขอนแก่น

 คลิก -
 หนังสือยืนยันเข้าอบร รุ่นที่ 1 จ.ขอนแก่น
 คลิกคลิก
 แบบสำรองที่พัก  รุ่นที่ 1 จ.ขอนแก่น

คลิก คลิก
 ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406, 074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 
 

รุ่นที่ 10 ใบสมัคร Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น MOU


รุ่นที่ 1 ใบสมัคร “ ระเบียบพัสดุ อปท.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้างตามระเบียบพัสดุ ”


Comments