โครงการอบรมที่ จ.หนองคาย

โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
ACB42


การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม  AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่่งเริ่มใช้งาน)

วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ


42 
 
5

 14-18 ตุลาคม 2556

 
50

 
4,500

โรงแรมแกรนด์พาราไดส์ จ.หนองคาย

การอบรมเสร็จสิ้น

Comments