โครงการจัดอบรมที่ จ.นครปฐม

โครงการอบรมงบประมาณปี  2557  โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 

SK42 
การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup


วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี 42 


27-31 มกราคม 2557
 
 
50
 
4,500
 
โรงแรมเวล จ.นครปฐม 
 
เปิดรับสมัครคลิก
Comments