โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยที่ จ.นครราชสีมา

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
SK12
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
G
oogle Sketchup
12
5
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2554 
 503,000
โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา


  เปิดรับสมัคร
คลิก
NEO9
การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)
 95
 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2554  50
3,000
โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา  เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments