การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4Dรหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม

ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว

DOWNLOAD คู่มือประกอบการบรรยาย Multiframe 4D
แนะนำโปรแกรม Multiframe 4D โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
 

Multiframe4D

เป็นโปรแกรมช่วยงานด้านวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง)   ทั้งในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างและด้านการออกแบบโครงสร้าง   และที่สำคัญที่สุดคือได้รับรางวัล HOT AWARD การันตีจากสถาบันการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณของสหรัฐอเมริกา (AISC)

คุณสมบัติเด่น (บางส่วน) ของโปรแกรม

1.  ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชัน

2.  ติดตั้งได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย   ทั้งนี้เนื่องจากตัวโปรแกรมมีพื้นฐานการเขียนและออกแบบจากระบบปฏิบัติการยุคอวกาศ (Windows)   ไม่ใช่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือขวานฟ้าหน้าดำ (DOS)

3.  สามารถวิเคราะห์โครงสร้างที่มีระบบแรงกระทำได้ทั้งแบบ Static และ Dynamic จึงเป็นที่มาของคำว่า 4D  ที่สำคัญคือการประมวลผลเร็วมากแบบโคตรๆและเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัวใหญ่ๆประเภทเดียวกัน

4.  เป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (ทั้ง คสล., เหล็กรูปพรรณ, ไม้, อลูมิเนียม, ลฯ)

5. รองรับการออกแบบเฉพาะโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ   และที่สำคัญคือมีความยืดหยุ่นสูงทำให้เราสามารถปรับตั้งค่าหน่วยแรงควบคุมการออกแบบและข้อกำหนดต่างๆ   ให้เป็นไปตามตามมาตรฐานการออกแบบของประเทศไทยเราได้โดยง่ายและรวดเร็ว   ซึ่งต่างจากโปรแกรมตัวอื่นๆ แบบหนึ่งไม่มีสอง

6.    มีโปรแกรมช่วยสร้างหน้าตัดเหล็กแบบหน้าตัดเชิงประกอบหรือ Built Up อยู่ในตัวพร้อมเสร็จ

7.    มีระบบหน่วยวัดต่างๆให้ปรับแก้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดของประเทศไทยเรา

8.    การวางคำสั่งการใช้งานและเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น  ดูสะอาดไม่รกหูรกตาและไม่ซับซ้อนหรือมากเกินไป  มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานสูง

9.  การใช้งานจึงง่ายไม่สลับซับซ้อน  มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในทุกระดับ (สายสถาปัตย์-สายช่าง-สายวิศวกร  และบุคคลสายอื่นๆที่ต้องการเรียนรู้) แบบว่าง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเสียอีก

10. มีการเขียนคำสั่งช่วยป้อนข้อมูลในแต่ละขั้นตอนซ่อนอยู่ใน Background   ทำให้ผู้ใช้งานลดขั้นตอนการทำงานลงได้ (ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การลด การลบและการเพิ่มต่างๆ)

11. สามารถดึงเข้าและส่งออกข้อมูลจากโปรแกรมสายเลือด CAD รูปแบบ DXF ได้สุดแสนจะง่ายดาย

12. การแสดงผลมีครบทุกรูปแบบทั้งทางด้านกราฟริก (Multi Windows) และตารางข้อมูล (Multi Tables) ซึ่งเราสามารจัด Lay Out ได้   แบบไม่อายโปรแกรมตัวอื่นๆ

13. การอ่านหรือดูผลง่ายมากๆ ซึ่งสามารถแสดงพร้อมๆกันได้หลายหน้าต่างหรือหลายตาราง

14. เป็นโปรแกรมที่มีการ Render 3D ที่สวยสุดซึ่งขั้นเทพเท่าที่เคยเห็นมา 

15. ผลการวิเคราะห์โครงสร้างสามารถสร้างเป็นไฟล์ภาพ Animation และภาพรูปแบบเสมือนจริง (VRML) ได้   ซึ่งเหมาะสำหรับงาน Present ให้กับลูกค้าและผู้บังคับบัญชา

16. ที่สำคัญมีวีดิโอบรรยายสาธิตการใช้งานมากกว่า 30 บท (บรรยายโดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง โครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แบบ 4 มิติ Multiframe  4D

คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
- มีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร การออกแบบโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้าง
- ตั้งใจที่จะ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม

อุปกรณ์ประกอบการอบรม
คอมพิวเตอร์ Notebook  

(ผู้เข้าอบรมต้องนำ คอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม)

เป้าหมาย

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน
    - บุคลากรภาคราชการ ภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ   5,500 บาท
      รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

หมายเหตุ: ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


DOWNLOAD เอกสาร


 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)

 รายละเอียดโครงการ


- -
 หนังสือเชิญอบรม


- -
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 11 จ.อุบลราชธานี


- -
 หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 11 จ.อุบลราชธานี


  - -
 ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 

รุ่นที่ 10-11 ใบสมัคร Multiframe 4D