การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D


โครงการอบรมงบประมาณปี  2559

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า  

ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
MTF12

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D
(ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)12 


21-25 ธ.ค.58 
 
50

5,000 

4,500 

5,500 

5,000 
 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
จ.อุดรธานี
 
เสร็จสิ้นการอบรม

(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

แนะนำโปรแกรม Multiframe 4D โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

Multiframe4D

เป็นโปรแกรมช่วยงานด้านวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) ทั้งในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างและด้านการออกแบบโครงสร้าง และที่สำคัญที่สุดคือได้รับรางวัล HOT AWARD การันตีจากสถาบันการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณของสหรัฐอเมริกา (AISC)

คุณสมบัติเด่น (บางส่วน) ของโปรแกรม


1. ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชัน

2. ติดตั้งได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ทั้งนี้เนื่องจากตัวโปรแกรมมีพื้นฐานการเขียนและออกแบบจากระบบปฏิบัติการยุคอวกาศ (Windows) ไม่ใช่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือขวานฟ้าหน้าดำ (DOS)

3. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างที่มีระบบแรงกระทำได้ทั้งแบบ Static และ Dynamic จึงเป็นที่มาของคำว่า 4D ที่สำคัญคือการประมวลผลเร็วมากแบบโคตรๆและเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัวใหญ่ๆประเภทเดียวกัน

4. เป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (ทั้ง คสล., เหล็กรูปพรรณ, ไม้, อลูมิเนียม, ลฯ)

5. รองรับการออกแบบเฉพาะโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และที่สำคัญคือมีความยืดหยุ่นสูงทำให้เราสามารถปรับตั้งค่าหน่วยแรงควบคุมการออกแบบและข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามตามมาตรฐานการออกแบบของประเทศไทยเราได้โดยง่ายและรวดเร็ว ซึ่งต่างจากโปรแกรมตัวอื่นๆ แบบหนึ่งไม่มีสอง

6. มีโปรแกรมช่วยสร้างหน้าตัดเหล็กแบบหน้าตัดเชิงประกอบหรือ Built Up อยู่ในตัวพร้อมเสร็จ

7. มีระบบหน่วยวัดต่างๆให้ปรับแก้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดของประเทศไทยเรา

8. การวางคำสั่งการใช้งานและเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็น ดูสะอาดไม่รกหูรกตาและไม่ซับซ้อนหรือมากเกินไป มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานสูง

9. การใช้งานจึงง่ายไม่สลับซับซ้อน มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในทุกระดับ (สายสถาปัตย์-สายช่าง-สายวิศวกร และบุคคลสายอื่นๆที่ต้องการเรียนรู้) แบบว่าง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเสียอีก

10. มีการเขียนคำสั่งช่วยป้อนข้อมูลในแต่ละขั้นตอนซ่อนอยู่ใน Background ทำให้ผู้ใช้งานลดขั้นตอนการทำงานลงได้ (ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การลด การลบและการเพิ่มต่างๆ)

11. สามารถดึงเข้าและส่งออกข้อมูลจากโปรแกรมสายเลือด CAD รูปแบบ DXF ได้สุดแสนจะง่ายดาย

12. การแสดงผลมีครบทุกรูปแบบทั้งทางด้านกราฟริก (Multi Windows) และตารางข้อมูล (Multi Tables) ซึ่งเราสามารจัด Lay Out ได้ แบบไม่อายโปรแกรมตัวอื่นๆ

13. การอ่านหรือดูผลง่ายมากๆ ซึ่งสามารถแสดงพร้อมๆกันได้หลายหน้าต่างหรือหลายตาราง

14. เป็นโปรแกรมที่มีการ Render 3D ที่สวยสุดซึ่งขั้นเทพเท่าที่เคยเห็นมา 

15. ผลการวิเคราะห์โครงสร้างสามารถสร้างเป็นไฟล์ภาพ Animation และภาพรูปแบบเสมือนจริง (VRML) ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับงาน Present ให้กับลูกค้าและผู้บังคับบัญชา

16. ที่สำคัญมีวีดิโอบรรยายสาธิตการใช้งานมากกว่า 30 บท (บรรยายโดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)หลักการและเหตุผล 

           ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีวิศวกรปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่าการออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ไม่มีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม มีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัย หรือที่ปลอดภัยก็มีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ทำให้งานก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งล้วนส่งผลเสียหายต่อราชการ

            สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้างให้สามารถ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างประเภทต่างๆได้โดยอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาด้านงานช่าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน

จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง
2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)
 

2558 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D