MOKDAHAN
 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
ACB49
ใหม่

 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
 วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
 49 5 18-22 สิงหาคม 255750 5,500 โรงแรมพลอย พาเลซ
จ.มุกดาหาร  
เสร็จสิ้นการอบรม

Comments