“แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร”


 

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.56 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มี.ค.56 โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น
 

รุ่นที่ 4 วันที่ 28-30 สิงหาคม 56 โรรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา


 

รุ่นที่ 5 วันที่ 18-20 กันยายน 2556 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี
 

รุ่นที่ 6 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมคาทีน่า จ.ภูเก็ต


 

รุ่นที่ 7 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย


 

รุ่นที่ 8 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา


 

รุ่นที่ 9 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ซด์ จ.พิษณุโลก


 

รุ่นที่ 11 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช


 

รุ่นที่ 10 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

รุ่นทีี่ 12 วันที่ 17-19 กันยายน 2557 โรงแรมประตูน้ำโอเต็ล จ.ขอนแก่น


 

2015-02-1-17 LAW1 เชียงใหม่


 

2015-04-7-8 LAW2 ขอนแก่นComments