โครงการอบรมที่ จ.กระบี่

รหัส
 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
ACB46
 
การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
(สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)

วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
 46 5 27-31 มกราคม 2557
 50 4,500โรงแรมกระบี่โฮเต็ล
จ.กระบี่
เปิดรับสมัครคลิก
Comments